Onderzoeksmethoden

Over de redacteuren

Hennie Boeije

Hennie Boeije is universitair hoofddocente bij de Capaciteitsgroep Methoden & Statistiek van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

 

Harm 't Hart

Harm 't Hart is emeritus hoogleraar methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Utrecht.

 

Joop Hox

Joop Hox is hoogleraar methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Utrecht.

 

LET OP: Inmiddels is, in augustus 2016, de 9e druk verschenen. Mocht je net de 8e druk hebben aangeschaft, dan kun je tot twee jaar na verschijnen van de nieuwe druk (tot september 2018) gebruikmaken van deze website.

Wil je de nieuwste druk kopen en meteen werken met nieuwe opdrachten? Koop dan de 9e druk

  

Deze website hoort bij de achtste druk van het boek Onderzoeksmethoden van Hennie Boeije, Harm 't Hart en Joop Hox en bevat ondersteunend materiaal. Door gerichte opdrachten leer je de theorie toepassen en kun je op een actieve manier werken met de leerstof. Je krijgt beter inzicht in de leerstof doordat je de dwarsverbanden ziet en je maakt gemakkelijker onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Tevens kun je een begrippenlijst samenstellen aan de hand van gerichte opdrachten per hoofdstuk.

 

Klik op de tab Studenten en bekijk het allemaal.

 

Over het boek

Onderzoeksmethoden is een interdisciplinaire inleiding in de methoden van fundamenteel en praktijkgericht sociaalwetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van voorbeeldonderzoeken wordt aandacht geschonken aan het opstellen van een onderzoeksplan, verschillende onderzoekstradities en manieren om onderzoek te doen, uitspraken in onderzoek, operationaliseren, betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid.

 

Aan de orde komen ook experiment en quasi-experiment, enquête, kwalitatief onderzoek en analyse van bestaande gegevens en het omgaan met wetenschappelijk materiaal, met inbegrip van de rapportage van onderzoek. Het boek is afgestemd op de didactiek van de methodeleer en bevat per hoofdstuk opgaven en antwoorden. Daarnaast is er veel aandacht voor het gebruik van internet.

Augustus 2016

De nieuwe druk (9e) van Onderzoeksmethoden is verschenen. 

Klik voor meer informatie over bestellen en het aanvragen van een docentexemplaar op onderstaande afbeelding.